Sävsjö kommunvapen

Vill du bli gode man?

En god man hjälper någon som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver stöd bland annat med ekonomin, kontakter med myndigheter eller hjälp att få de insatser han/hon behöver.

Hör av dej för att få veta mer eller med din intresseanmälan till överförmyndarnämnden på telefon: 0382-154 45 eller mejl: overformyndaren@savsjo.se

Publicerad 2018-05-07