Sävsjö kommunvapen

Beslut från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har tagit sikte på 2030 med äldreplan!

Med seminarium, dialoger och ett engagerat arbete har den nya äldreplanen ”Livslust-hela livet” tagits fram. I dag var den klar för beslut av kommunstyrelsen och ledamöterna gillade planen och ställde sig helt bakom denna.

Utgångspunkten för denna förnämliga plan är att fler och fler av Sävsjö kommuns invånare är äldre men också friskare allt längre! Det betyder att en plan för livet som äldre inte bara kan omfatta äldreomsorg, utan också innehålla förslag på insatser kopplade till ett rikt liv som äldre och som fortfarande aktiv i samhällslivet på olika nivåer. Alla i Sävsjö kommun ska få känna och uppleva ”Livslust-hela livet”.
Den nya äldreplanen innehåller en rad aktiviteter kopplade till generationsöverskridande möten, informations- och kommunikationsteknologi, deltagande i föreningsliv och studiecirklar, seniorföretagande, fysiska aktiviteter och mycket mer. Men äldreplanen tar också konkret ställning för trygghetsboende och kommunalt drivna mötesplatser i alla tätorter för att ge möjlighet till social gemenskap och motverka den ensamhet som en del äldre kan uppleva.
Planen innehåller även olika satsningar inom äldreomsorgen som exempelvis en god demensvård och utveckling av våra särskilda boenden. Kommunstyrelsen vill att äldreplanen ska ge avtryck med beslut om byggnation redan vid juni månads beslut om investeringsbudget.

I övrigt beslutade kommunstyrelsen om bidrag till parcyklar inom äldreomsorgen. Det blev beslut om att lärarlönelyftet ska permanentas och att kommunen ska ha en informationssäkerhetspolicy och ett dataskyddsombud. Äldreplanen ”Livslust-hela livet” och alla övriga beslut finns med i bilaga.

Här kan du läsa äldreplanen.PDF

Och här finns alla beslut som togs.PDF


Publicerad 2018-05-09