Sävsjö kommunvapen

Information om dataskyddsförordningen

En ny lagstiftning i form av dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 vilken har till syfte att stärka den personliga integriteten i datasammanhang. Dataskyddsförordningen, som är en EU-förordning, förkortas ofta GDPR och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen från samma datum.

Information om dataskyddsförordningenPDF

Publicerad 2018-05-21