Sävsjö kommunvapen

E-tjänst ansökan för skolskjuts

Fr o m nu (20180620) ska alla som ansöker om skolskjuts, använda sig av kommunens E-tjänst. Här ska du ansöka om ditt barn börja F-klass, uppsägning på grund av fritids, ha växelvis boende eller annan orsak.

De som har skolskjuts på grund av avstånd behöver inte ansöka.

Du når den enklast genom att gå in på kommunens hemsida via, http://www.savsjo.se/vagar--kommunikationer/skolskjuts.html

Publicerad 2018-06-20