Sävsjö kommunvapen

Nu får du återigen grilla hemma

Nu får du återigen grilla hemma men i övrigt gäller eldningsförbudet som tidigare. Det är fortsatt eldningsförbud i Sävsjö kommun, men med den justeringen att du återigen med försiktighet får grilla i villaträdgård eller motsvarande.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva det totala eldningsförbudet i Jönköpings län. Brandrisken har minskat något från den extrema situation som rådde när länsstyrelsens beslut infördes. Därför bedömer länsstyrelsen att det utökade eldningsförbud som länets kommuner införde tisdagen den 24 juli är tillräckligt. Detta innebär att länet återgår till de kommunala eldningsförbuden som omfattar all eldning, förutom grillning i villaträdgård eller motsvarande. Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

Håll koll på eldningsförbud och brandrisken där du befinner dig! 

Publicerad 2018-07-26