Sävsjö kommunvapen

Eldningsförbudet är upphävt

Från och med klockan 17.00, tisdagen den 21 augusti, är eldningsförbudet i i Sävsjö kommun upphävt.

Motiveringen till detta är att enligt SMHI får kommunen ostadigt vder med nederbörd under de kommande dygnen. Och det bedöms att brandrisken kommer att minska och därmed också anledningen till att behålla eldningsförbudet.

Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av brandingenjör i beredskap syd.

Publicerad 2018-08-21