Sävsjö kommunvapen

Uttalande med anledning av skadegörelse på valaffischer med mera

Vid sammanträdet den 21 augusti enades kommunstyrelsens utskott om ett gemensamt uttalande med anledning av skadegörelse på valaffischer och av partilokal i samband med valrörelsen 2018.
Undertecknade ledamöter i kommunstyrelsens utskott tar å Sävsjö kommuns vägnar med kraft avstånd från alla aktioner som syftar till att störa valrörelsen.
Sådana handlingar är ett angrepp inte bara på enskilda partier, utan på hela valrörelsen och ytterst demokratin som styrelseform.
Vi uppmanar var och en som ser sådan skadegörelse att vid pågående brott kontakta polisen på telefon 112.
De som har uppgifter om skadegörelse eller har tips som kan förebygga kommande skadegörelse ska ringa till telefon 114 14.

Stefan Gustafsson Christer Sjögren
Ordförande 1:e vice ordförande

Ingvar Jarfjord Mats Hermansson
2:e vice ordförande 3:e vice ordförande

Publicerad 2018-08-24