Sävsjö kommunvapen

Hjälp oss att få en trafiksäker miljö

Just nu får vi många synpunkter om att fastighetsägare inte har klippt sina häckar och buskar och därmed skymmer sikten för trafikanter.
Enligt plan- och bygglagen ska tomthörn vid gatukorsningar vara utformade så att trafikanter lätt kan se över buskage och planteringar. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för detta. Inga häckar, buskar, träd, plank, stängsel, upplag eller andra föremål får skymma sikten för trafiken. 
Här kan du få mer information.

Publicerad 2018-09-03