Sävsjö kommunvapen

Nytt från kommunstyrelsen

Här kommer en rapport från höstens första sammanträde med kommunstyrelsen den 4 september.

Kommunstyrelsen beslutade om 85 tusen kronor till digitaliseringsdagar för barn och ungdomar. Programmering av robotar och källkritik kommer finnas på schemat och för de avsatta medlen ska Jack Werner inbjudas som föreläsare och robotar för programmering köpas in. Ett bra initiativ som är helt rätt i tiden!

Bredbandsbolaget Savman jobbar med målet att alla hushåll i kommunen ska erbjudas en bredbandsanslutning med fiber senast år 2021. Detta är ett högt men viktigt mål. En del i det offensiva arbetet med fiberutbyggnad är att Savman just nu jobbar med en tätortskampanj där gensvaret hittills varit ganska bra. Att bygga bredband kräver en stor ekonomisk insats. Eftersom Sävsjö kommun inte längre får statligt investeringsstöd så kommer Savman att finansiera utbyggnaden själv. Hittills har 45 miljoner kronor lånats upp och nu föreslår kommunstyrelsen att kommunen ökar på med 15 miljoner till. Sävsjö kommun kan därmed fortsatt vara en av de kommuner i Sverige som ligger i framkant med att erbjuda sina kommuninvånare möjlighet till fiberanslutning!

Komstad kvarn är ett av kommunens mest uppskattade besöksmål. Det finns behov av upprustning och en ansökan har inkommit från den stiftelse som förvaltar området och byggnaderna. Bidrag har beviljats från bland annat länsstyrelsen. Kommunstyrelsen är positiv till att upprustningen sker och hjälper till med att hantera kostnader upp till 700 tusen kronor i väntan på att beslutade bidrag utbetalas.

Beslutet i kommunstyrelsens utskott om att Sävsjö kommun fram till sommaren 2019 ska välja svenskt kött har fått positiv respons. När kommunstyrelsen under tisdagen hade frågan på sitt sammanträde beslutades därför att initiera ett arbete med målet att även långsiktigt välja högre andel svenskt kött. Men man vill också vidga detta till att gälla livsmedel generellt. Överläggningar om detta ska ske med kostenheten.

Återvinningsstationer och ristippar har blivit ett allt större bekymmer. Nedskräpning och dumpning av allt möjligt skräp sker ständigt och extra städning medför stora kostnader. Ytterligare åtgärder för att komma till rätta med detta är helt nödvändigt. Kommunstyrelsen beslutade därför att påbörja en utredning, tillsammans med närliggande kommuner, för att öka källsortering och förbättra hanteringen.

Kommunstyrelsen vill att goda idéer och förslag på uppfinningar i kommunens organisation ska premieras. Idag beslutades att kommunen inte gör anspråk på sådant som uppfinns eller utvecklas inom kommunen. Detta för att stimulera till att idéerna utvecklas och kanske i några fall kan bli grund för ett nytt företag!

Sävsjö kommun har varit delaktig i arbetet med att ta fram en Grön handlingsplan för Jönköpings län. Klimatstrateg Veronika Johansson medverkade på kommunstyrelsens möte med en redovisning av denna plan som nu fastställts av länsstyrelsen. Kommunstyrelsen samtalade om behovet av åtgärder utifrån denna nya handlingsplan. Kommunstyrelsen avser att i kommande budgetarbete finansiera insatser, men ser som angeläget att kommunen också i högre grad ser till att söka bidrag som finns avsatta för denna typ av åtgärder.

Alla beslut finns att läsa i protokollet.PDF

Publicerad 2018-09-06