Sävsjö kommunvapen

Ny gång- och cykelväg vid Allgunnen i Rörvik

Trafikverket Region Syd planerar för anläggning av en ny gång- och cykelväg längs väg 744 i Rörvik i Sävsjö kommun.

Läs mer om detta projekt på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/allgunnen.

Samrådsyttrande kan lämnas till Trafikverket fram till den 21 september 2018.

Publicerad 2018-09-07