Sävsjö kommunvapen

Nu är Köpmangatan gågata

Från och med den 21 september klockan 10.00 blev Köpmangatan i Sävsjö en gågata. Detta kommer att underlätta för butikerna och de som handlar eftersom det idag råder en trafiksituation som inte är trygg och säker. Dessutom skapar en gågata fler möjligheter till trevlig aktiviteter på Köpmangatan och dessa kan genomföras på ett säkrare sätt.

Vad innebär detta rent praktiskt:

  • All fordonstrafik är förbjuden vilket innebär att endast varutransporter och räddningstjänst är tillåten. Boende kommer att få särskilt tillstånd.
  • Vad räknas som varutransport? De företag som är godkända för godstransporter som räknas som varutransport.
  • Gatan kommer fortsätta att vara enkelriktad för varutransporter.
  • De två parkeringsplatser för funktionshindrade som idag finns på Köpmangatan kommer att flyttas till Stora torget. Det blir ytterligare en parkeringsplats för funktionshindrade på Kopparslagaregatan, vid Synsam.
  • Sockerklaras lekpark vid Sockerklaras gränd har fått 15 uppmärkta parkeringsplatser. Dessa kommer att märkas upp med tydlig parkeringsskylt vid infarten till gränden.

Anledningen till att Köpmangatan nu blir en gågata istället för gångfartsområde som det är idag, är att efter den bilfria dagen förra året så fick kommunen mycket positiv respons på att man då hade gågatan för en dag. Dessutom har det funnits tankar sedan tidigare på att förslaget funnits med sedan tidigare att göra köpmangatan till en gågata därav så beslutade myndighetsnämnden att köpmangatan skulle bli permanent med invigning den 21/9.

Tänk på att infarten vid stora torget är ett gångfartsområde. Här råder hastighet på 7 kilometer och gående har företräde, detta gäller hela stora torget. Parkeringar får endast ske på uppmarkerade parkeringsplatser.

Det finns ett flertal parkeringar vid Kulturhuset, tågstationen har ett 50-tal parkeringar längst med Västra Järnvägsgatan, korsningen vid Sandsjövägen och Kopparslagaregatan har ett 15-tal parkeringsplatser5 parkeringar, vid Köpmangatan och Sävebo finns parkeringar och där även 2 laddstolpar, sockerklaras parkering har 15 parkeringar, utmed och på Stora Torget finns ett flertal parkeringar.

Publicerad 2018-09-19