Sävsjö kommunvapen

Vem vill du se som Sävsjö kommuns kulturpristagare?

Förra årets kulturpristagare i mitten, Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman från Femtinge teater, till vänster kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanne Sjögren och längst till höger, Ola Bengtsson, dåvarande chef för serviceförvaltningen.

Stipendiesumman på 10 000 kronor tilldelas en person eller organisation som är bosatt i Sävsjö kommun eller har annan anknytning till kommunen.

  • Som stöd och erkänsla för förtjänstfull insats inom konstnärliga områden som litteratur, musik, teater, konst, konsthantverk, bildningsverksamhet, hembygdsvård, naturvård, ideell verksamhet och liknande eller för att ha utfört en värdefull kulturgärning.
  • Som arbetsstipendium till studerande och annan ungdom, med inriktning på studier eller verksamhet inom ovan angivna områden.

Förslag på stipendiat samt motivering, eller ansökan om att bli stipendiat, skickas skriftligen till:

Sävsjö kommun
Kultur- och fritidsnämnden

576 80 Sävsjö

eller till mejl: kultur-fritid@savsjo.se

Vi vill ha ditt förslag senast den 12 oktober 2018.

Publicerad 2018-09-19