Sävsjö kommunvapen

Mer klor i vattnet än vanligt

På grund av förhöjd halt av mikroorganismer i delar av ledningsnätet i Sävsjö ökar Njudung energi doseringen av klor till dricksvattnet från Sävsjö vattenverk.

Detta innebär att du kommer kunna känna tydlig smak och lukt av klor, men vattnet är inte hälsofarligt då klorhalten är långt under gränsvärdet.

Orsaken till den ökade klorhalten är en ökning i antal mikroorganismer i delar av ledningsnätet, där vattnet står stilla i längre perioder på grund av låg förbrukning. Mikroorganismerna som har växt till, är inte hälsofarliga utan är naturligt förekommande. I samband med en ökad klorhalt i vattnet kan beläggning på våra vattenrör lossna, vilket på sina ställen kan medföra en missfärgning av vattnet. Detta är inte farligt, men spola i kranen en stund tills det blir klart igen.

Detta kommer att pågå tills dess att Njudung energi ser att nivåerna av mikroorganismerna sjunker.

Vill du ha mer information kan du kontakta driftchef Kim Tietze på telefon 0383-76 38 45 eller via mejl: kim.tietze@njudung.se

Publicerad 2018-10-02