Sävsjö kommunvapen

Årets miljö- respektive byggpris

Kommunfullmäktige delar årligen ut ett miljöpris
och ett byggpris.

Miljöpriset kan delas ut till enskild person, förening
eller annan sammanslutning som utfört en
berömvärd insats för att förbättra och värna om
miljön i Sävsjö kommun.

Utmärkelsen årets bygge kan delas ut för nybyggnation,
tillbyggnad eller renovering av olika typer
av byggnader som utmärker sig på ett positivt
sätt.

Myndighetsnämnden önskar kommunanställdas
och allmänhetens hjälp med förslag på lämpliga
pristagare.

Nominering, tillsammans med motivering,
skickas till Myndighetsförvaltningen, miljö- och
byggenheten, 576 80 Sävsjö eller via mejl till
miljobygg@savsjo.se
Senast måndag 29 oktober 2018.


www.savsjo.se

Publicerad 2018-10-08