Sävsjö kommunvapen

Nu är det klart vilka partier som ska leda Sävsjö kommun

Här är den grupp som arbetat fram den politiska plattformen för de kommande fyra åren. Från vänster Björn Svensson och Runa Jansson (M), Conny Karlsson och Sten-Åke Claesson (C), förhandlare Thomas Wilhelmsson och Daniel Karlsson (KD), samt Christer Sjögren (S).

Tisdagen den 9 oktober redovisades resultatet av de senaste veckornas partiförhandlingar, ledda av Thomas Wilhelmsson.

Den sittande koalitionen, bestående av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centern, fortsätter att leda Sävsjö kommun kommande fyra år. Moderaterna blir, i kraft av sin storlek, det ledande oppositionspartiet.

När förhandlingarna nu är färdiga står det också klart vilka partier som fått ordförandeposter i de olika nämnderna:

Kommunfullmäktiges ordförande:
Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens ordförande:
Kristdemokraterna

Socialnämndens ordförande:
Socialdemokraterna

Barn- och utbildningsnämndens ordförande:
Kristdemokraterna

Kultur- och fritidsnämnden ordförande:
Socialdemokraterna

Myndighetsnämndens ordförande:
Centern

Vilka personer i de olika partierna som i praktiken kommer att tilldelas de olika ordförandeposterna är inte beslutat. Det är upp till respektive parti att avgöra vilka man tycker är bäst lämpade för uppgiften. När det gäller posten som kommunstyrelsens ordförande är det dock tradition att samtliga partier i samförstånd utser denne person redan nu. Stefan Gustafsson, som haft posten sedan lång tid tillbaka, får fortsatt förtroende ytterligare en mandatperiod.

Klart är också att Moderaterna kommer att tilldelas samtliga 2:e vice ordförandeposter.

Kommunfullmäktiges 39 mandat fördelas på följande sätt:

Moderaterna 7 mandat

Centern 4 mandat

Kristdemokraterna 12 mandat

Socialdemokraterna 9 mandat

Vänsterpartiet 1 mandat

Sverigedemokraterna 6 mandat

Centern, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna bildar således en fortsatt stark koalition med sina 25 mandat.

Vad händer nu?

Den 5 november hålls ett konstituerande möte i kommunfullmäktige, där kommunfullmäktiges ordförande väljs.

Den 4 december kommer personerna till de olika ordförandeposterna att väljas av kommunstyrelsen.

Den 17 december tar kommunfullmäktige slutgiltigt beslut om de olika nomineringarna.

Publicerad 2018-10-09