Sävsjö kommunvapen

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Klocka på dukat middagsbord

Du som själv har en funktionsnedsättning eller har ett barn med funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar livet. De flesta av kommunens stödinsatser måste du själv ansöka om. 

På LSS-enheten finns handläggare som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Du kan läsa mer om vilken typ av insatser du kan ansöka om i broschyren "Vad är LSS", du hittar den under relaterad information.

Lagen om stöd och service (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar stöd till funktionshindrade i form av bland annat personlig assistans, gruppboende, korttidsboende och daglig verksamhet.

Övergripande mål

  • Funktionshindrade personer ska ha möjlighet att leva som andra.
  • Verksamheten ska visa respekt för den funktionshindrades självbestämmande och integritet.
  • Ge den funktionshindrade inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Senast uppdaterad: 2017-12-12