Sävsjö kommunvapen

Kommunal hälsa och sjukvård

Kommunal hälsa och sjukvård

Stetoskop och reflexhammare

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen 18 §. Kommunnen har ansvar till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och dagverksamhet inom vård och omsorg. Läkarinsatsen är Landstingets ansvar. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. De kan delegera till annan personal att utföra insatser. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Kväll och natt finns en ambulerande sjuksköterska i tjänst i kommunen.

Senast uppdaterad: 2017-03-07