Sävsjö kommunvapen

Hemsjukvård

Hemsjukvård

KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig

Den första januari 2013 tog Sävsjö kommun över ansvaret för hemsjukvården från Vårdcentralen Bra Liv i Sävsjö och Vrigstad Läkarmottagning.

Vad tar kommunen över?

Sävsjö kommun tar över hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska eller annan specialistsjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kommunen får ansvar för:

 • Alla personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos.
 • Hela dygnet, årets alla dagar.
 • Både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. (inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård) till personer som har hemsjukvård. Detta gäller från den dag behovet uppstår och det finns en vårdplan.
 • Förskrivning av hjälpmedel till personer i hemmet.
 • Planerade och tillfälliga hälso- och sjukvårdsinsatser hos patienter i hemmet hos de som inte har hemsjukvård.

Vem får hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet, och är till för den som behöver hälso- och sjukvård men inte själv, eller med assistans, kan ta sig till vårdcentralen. ”Tröskelprincipen” gäller, det vill säga de personer som kan ta sig till vårdcentralen ska söka vård där. För att få hemsjukvård krävs att man har fått ett beslut om hemsjukvård och en vårdplan. Det kan också vara personer som inte har ett beslut om hemsjukvård som är i behov av vissa tillfälliga hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. 

Beslutet fattas efter en bedömning av legitimerad personal såsom läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller psykolog.

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser kontaktar allmänheten precis som tidigare sin vårdcentral.

Nya i kommunen

Det innebär att det i kommunens hemsjukvård kommer att arbeta:

- distriktssköterskor, sjuksköterskor, distriktsarbetsterapeuter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i teamsamverkan med kommunens hemtjänst.

Landstinget ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga insatser av andra specialistfunktioner som behövs i hemsjukvård.

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

 • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för personer inskrivna i hemsjukvården.
 • Tillfälliga hembesök.
 • Rehabilitering i hemmet.
 • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning.
 • Ordination/förskrivning av hjälpmedel i hemmet.
 • Rehabilitering för personer med långvariga funktionshinder och behov av återkommande rehabiliteringsperioder.

Landstinget ansvarar för:

 • Läkarinsatser och andra specialistinsatser vid hembesök.

Trygg och säker vård

Hemsjukvården ska utmärkas av en trygg och säker vård dygnet runt. En vård som utgår från den enskildes behov och livskvalitet.

Värdegrund

I arbetet med att föra över hemsjukvården använder vi en gemensam värdegrund.

 • Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra hela hemsjukvården.
 • Vi utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering.
 • Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka vården, ha möjlighet att ta eget ansvar och uppleva stor trygghet i hemmet.
 • Insatserna ska stödja patientens/brukarens självständighet.

Senast uppdaterad: 2017-03-07