Sävsjö kommunvapen

Asylsökande och nyanlända

Asylsökande och nyanlända

Det kommer många asylsökande och nyanlända till Sverige, och till Sävsjö. Det är vuxna, familjer och ensamkommande barn.

Sävsjö har en lång tradition av att ta emot människor med olika bakgrund och från många olika länder. Kommunen har, tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen, som uppgift att integrera nya svenskar i samhället. Vårt mål är att ge de som kommer till Sävsjö en bra och effektiv introduktion. Barn- och utbildningsförvaltningen/SFI (svenska för invandrare), arbetsförmedlingen och socialförvaltningen är några av de aktörer som samarbetar för detta.

I maj 2016 antog Sävsjö kommun ett Integrationspolitiskt program som beskriver möjligheter och åtgärder för kommunens integrationsarbete.

Statistik

Sävsjö kommun har under 2016 (till och med augusti) tagit emot 103 nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd. (Under 2015 tog vi emot 218 nyanlända.)

Enligt Migrationsverkets statistik (1 oktober 2016) så finns det totalt 482 personer i Migrationsverkets mottagningssystem i Sävsjö kommun. Av dessa är det 93 personer som har giltigt uppehållstillstånd, övriga väntar på Migrationsverkets beslut.

Asylsökande – vem är det?

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.

Nyanländ – vem är det?

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Flykting – vem är det?

Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU:regler är en person flykting om denna har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. En person som flyr från krig eller en väpnad konflikt är inte automatiskt flykting enligt Genèvekonventionen. Det är den förföljelse som personen riskerar som är grunden för flyktingskapet.

Senast uppdaterad: 2017-03-07