Sävsjö kommunvapen

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Klagomål på verksamhet

Vi vill att våra verksameter ska vara så bra som möjligt. Du har möjlighet att lämna klagomål, synpunkter eller idéer på verksamheten inom stöd och omsorg.

För bästa hantering ska klagomål lämnas till förvaltningen. Därifrån fördelas klagomål till den ansvarige för verksamheten, till exempel områdeschef eller förvaltningschef, för vidare hantering.

Alla ärenden registreras i förvaltningens diariesystem. För att vi ska ha möjlighet till återkoppling till dig/er är det bra om ni lämnar kontaktuppgifter. Men du har förstås möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på ditt ärende.

Adress
Socialförvaltningen
Sävsjö kommun
Villagatan 8-12
576 80 Sävsjö


Klagomål på behandlig och bemötande

Har du synpunkter eller klagomål på den behandling eller det bemötande du har fått av den kommunala hälso- och sjukvården bör du i första hand kontakta den tjänsteman som ansvarar för verksamheten. Är du fortfarande missnöjd eller tycker att det är svårt att diskutera med personalen kan du kontakta patientnämnden. Patientnämnden är en fristående opartisk instans som du kostnadsfritt kan vända dig till om du som patient eller anhörig har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

Har du frågor?

Kontakta patientnämndens sekreterare:

Landstingets kansli
Box 1024
551 11 Jönköping
036-32 42 35
patientnamnden@lj.se

Det finns också möjlighet att anmäla klagomål direkt till Socialstyrelsen, möjlighet att begära ersättning enligt patientskadelagen eller från läkemedelsförsäkringen.​

Senast uppdaterad: 2017-03-07