Sävsjö kommunvapen

Dagverksamhet Kameleonten

Dagverksamhet Kameleonten

Kameleontens dagverksamhet erbjuder sysselsättning och aktiviteter för personer med psykisk ohälsa. Vi vänder oss till dig som har eller har haft kontakt med socialpsykiatrin. Vi arbetar både individuellt och i grupper. 
 
På Kameleonten får du tillfälle att umgås med andra. Här finns möjlighet till arbetsliknande sysselsättning. Vi har kurser i Ett Självständigt Liv (ESL), studiecirklar i aktuella ämnen. Ibland gör vi studiebesök i och utanför kommunen.

Alla som besöker Kameleonten får en personlig genomförandeplan, där man gemensamt med sin arbetsledare gör upp de mål som man vill uppnå. Vi arbetar ....

Att besöka Kameleonten är kostnadsfritt. Kameleonten har öppet dagtid måndag till fredag.


Senast uppdaterad: 2017-09-20