Sävsjö kommunvapen

Dagverksamhet Kameleonten

Dagverksamhet Kameleonten

Sysselsättning och dagverksamhet för vuxna med psykisk eller fysisk ohälsa. Med möjlighet till återhämtning.

Verksamhetsidé 

Vårt syfte är att erbjuda en strukturerad och meningsfylld sysselsättning med social samvaro. Vi har individuella genomförandeplaner utifrån deltagarnas behov och förutsättningar, som följs upp regelbundet. Man får möjlighet att träna på att passa arbetstider, arbeta i grupp och fungera socialt.

Vår verksamhet

På Kameleonten får du tillfälle att umgås med andra i ett socialt sammanhang.  Här finns det möjlighet till arbetsliknande sysselsättning som till exempelvis:

  • Industriplock 

Andra aktiviteter kan vara: 

  • Studiecirklar i till exempel hälsa
  • Kurs i ESL (ett självständigt liv)
  • Måla och teckna
  • Baka
  • Laga lunch
  • Eget arbete
  • Promenader

Att besöka kameleonten är kostnadsfritt. Vi har öppet dagtid måndag-fredag.

Senast uppdaterad: 2017-10-05