Sävsjö kommunvapen

Socialt och ekonomiskt stöd

Socialt och ekonomiskt stöd

Barn som öppnar presenter sett ur en digitalkamera

Alla som bor i Sävsjö kommun kan vända sig till individ- och familjeomsorgen (IFO) för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan vara att få råd om ekonomiskt bistånd eller hjälp med
budget- och skuldrådgivning om du har problem med din ekonomi.

Om du själv eller någon anhörig råkat ut för våld i nära relationer finns på individ- och familjeomsorgen handläggare som kan ge råd och stöd. IFO kan också ge stöd till dig med missbruks- eller beroendeproblem.

Senast uppdaterad: 2017-10-13