Sävsjö kommunvapen

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget avskaffades 1 februari 2016

Möjligheten för kommuner att bevilja vårdnadsbidrag försvinner från och med den 1 februari 2016. Detta efter att riksdagen den 18 november sa ja till regeringens förslag om att avskaffa vårdnadsbidraget.

Familjer som idag har vårdnadsbidrag kan inte få bidraget förlängt genom nya beslut efter den 31 januari 2016. Familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång behåller bidraget till dess att bidragsperioden går ut.

Lagändringarna innebär att:

  • Nya beslut om vårdnadsbidrag kan inte fattas för en bidragsperiod som inleds den 1 februari 2016 eller därefter.
  • Det är upp till kommunen att besluta om längden på bidragsperioden som beviljas fram till den 1 februari 2016: tills vidare till barnet fyller tre år, en begränsad period (exempelvis ett halvår eller ett år) eller till ett visst datum.

Hela propositionen finns att läsa på regeringens webbplats, du kan också läsa mer om lagändringarnas konsekvenser på Sveriges kommuner och landstings (SKL) sida. Länkar finns i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2017-03-07