Sävsjö kommunvapen

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Är du orolig för dina alkohol- eller drogvanor eller ditt spelande? Känner du oro för någon i din närhet som har problem med alkohol, narkotika eller spel?

Socialtjänsten erbjuder genom Missbruksenheten MoA olika former av stöd för dig över 18 år eller dina anhöriga. Du kan vara anonym, när du tar kontakt med oss.

Akut hjälp

Vid behov av akut hjälp – ring 112.

Är det utanför kontorstid och du har ett akut ärende, som inte kan vänta till nästkommande vardag, kan du ringa socialjouren via SOS-Alarm 112.

Råd och Stöd

Öppenvårdens behandlare erbjuder råd och stöd utan biståndsbeslut. Du kan få hjälp via telefon eller träffa en behandlare för upp till fem samtal utan att vi dokumenterar.

Senast uppdaterad: 2017-09-26