Sävsjö kommunvapen

Samverkanskoordinator

Samverkanskoordinator

Höglandets samordningsförbund och socialtjänsten Sävsjö kommun delfinansierar under perioden 160801-190731 en tjänst på 50% som samverkanskoordinator.

Samverkanskoordinatorn är placerad inom kommunens socialförvaltning och uppdraget är att arbeta för en bättre samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, vården och Sävsjö kommun, kring personer med rehabiliteringsbehov och som saknar medel till sin försörjning.

Samverkanskoordinatorn är även kontaktperson för andra myndigheter och vården för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.

Senast uppdaterad: 2018-01-26