Sävsjö kommunvapen

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Bild: Klicka här för att snabbt lämna sidan

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill. /Per Isdal

Symbolen för "våld i nära relationer", ett hjärta till hälften klätt med taggtråd.

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter och ett folkhälsoproblem som kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Sävsjö kommun ser allvarligt på detta och jobbar kontinuerligt med att nå ut till och hjälpa den som är utsatt för våld i nära relationer.

Läs mer om vad våldet innebär och vad du kan göra för att hjälpa antingen dig själv eller någon som du bryr dig om, genom att klicka på underrubrikerna till vänster.

Fakta om våld i nära relationer

  • Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation (Brå 2014).
  • 6,8 procent av befolkningen uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012 (Brå 2012).
  • 16 procent av de som blivit utsatt för misshandel uppger att gärningspersonen var närstående (NTU 2014).
  • En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad: 2017-10-13