Sävsjö kommunvapen

Dubbelt utsatt

Dubbelt utsatt

Bild: Klicka här för att snabbt lämna sidan

För en del människor kan det vara lite svårare att söka hjälp, av olika anledningar. Dessa grupper anses vara dubbelt utsatta eller mer än så, grupperna är inte homogena och man kan tillhöra fler kategorier samtidigt och har lika stor rätt till hjälp som någon annan: 

  • Barn och ungdomar under 18 år
  • Äldre, + 65 år
  • Homo-, bi- och transsexuella
  • Utlandsfödda
  • Människor som lever med en funktionsnedsättning
  • Människor som lever med ett missbruk och/eller beroende
  • Människor som lever inom en så kallad hederskultur

Senast uppdaterad: 2017-10-13