Sävsjö kommunvapen

Husdjur

Husdjur

Bild: Klicka här för att snabbt lämna sidan

I relationer där våld förekommer och det finns djur i hemmet så är djuren ofta också utsatta; antingen genom direkt våld eller hot om våld. Det kan handla om att använda husdjuret som ett maktmedel för att hota med att skada eller döda husdjuret och på så vis få sin partner att göra som gärningspersonen vill. Om djur i hemmet misshandlas systematiskt så är det hög risk för allvarligt våld mot mänsklig partner. 

Låt inte ditt husdjur hindra dig från att lämna ett destruktivt förhållande, prata istället med polis eller socialtjänst om din oro så kan vi tillsammans titta på lösningar för både dig och ditt djur.

Senast uppdaterad: 2017-10-13