Sävsjö kommunvapen

Utövar du våld?

Utövar du våld?

Bild: Klicka här för att snabbt lämna sidan

Skadar du dina nära och kära?

Är du villig att söka stöd och hjälp för att sluta ta till våld?

Om du som har fyllt 18 år:

  • har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioner
  • använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående
  • på frivillig basis är beredd att söka hjälp

Våld i nära relationer är i huvudsak ett mansproblem men vi vänder oss även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.

Du börjar med att komma på några individuella, kartläggande samtal innan vi bestämmer om vi ska inleda en längre samtalskontakt.

Insatserna är kostnadsfria. Du kan kontakta oss anonymt. Vi bokar tolk när behov finns.

Vad är våld i nära relationer?

Med våld menar vi inte bara fysiskt våld utan även:

  • psykiskt våld när man skriker, säger elaka, kränkande saker, utövar kontroll och är svartsjuk.
  • materiellt våld när man avreagerar med att slå i vägar, kasta saker, slå sönder möbler ock så vidare.
  • sexuellt våld när man kräver eller tvingar till sig sex som blir smärtsamt och obekvämt för partner. ”Tjatsex” till våldtäkt.
  • latent våld som är mer en stämning och känsla där man styr med sitt aggressiva beteende.

När man pratar om våld i nära relationer måste man alltid fundera över makt och om man använder våld som ett sätt att ha makt och att få sin vilja igenom.

Kontakta då socialtjänsten på 0382-154 60 och be om att få prata med en handläggare i Alternativ till våld (ATV).

Det är aldrig försent att ändra sitt beteende.

Senast uppdaterad: 2017-10-13