Sävsjö kommunvapen

Vad är våld?

Vad är våld?

Bild: Klicka här för att snabbt lämna sidan

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. För att till fullo förstå vad våld i nära relationer och dess specifika uttryck innebär är det därför av stor vikt att ha en förståelse för det sammanhang, både det individuella och det samhälleliga, som övergreppen begås inom. Här ges några exempel på våld:

Fysiskt våld
Sexualiserat våld
Psykiskt våld
Ekonomiskt våld
Materiellt våld
Latent våld
Försummelse
Hedersrelaterat våld

Senast uppdaterad: 2017-10-19