Sävsjö kommunvapen

Vad kan du få hjälp med?

Vad kan du få hjälp med?

Bild: Klicka här för att snabbt lämna sidan

Vi tittar på varje individuell situation och lyssnar på dina behov och önskemål. Vi kan erbjuda:

  • stödsamtal till den våldutsatte och eventuella barn samt till den som utsätter andra för våld,
  • skyddat boende,
  • kontakt med andra myndigheter såsom Polisen och Skatteverket angående ansökan om skyddad identitet och kontaktförbud samt
  • ekonomisk hjälp för att kunna lämna.

Om du känner att du vill få råd, stöd och hjälp att bygga upp självkänslan så kan du vända dig till socialtjänsten på 0382-154 60.

Senast uppdaterad: 2017-10-13