Sävsjö kommunvapen

Stöd till familj, barn och unga

Stöd till familj, barn och unga

Barn tittar över axel på vuxen

När du vänder dig till individ- och familjeomsorgen (IFO) får du tala med en socialsekreterare som är van vid att möta människor som behöver hjälp och stöd. Tillsammans diskuterar ni er fram till den bästa lösningen för ditt barn eller tonåring.

Den hjälp man kan få varierar. Det kan vara stödsamtal eller en insats i form av kontaktperson/familj. Det förekommer också att tonåringar eller hela familjen vistas en tid i familjehem eller på behandlingshem.

Du kan också vända dig till barnavårdscentralen eller kvinnohälsovården där du kan få råd och stöd i ditt föräldraskap. De håller också till i Familjecentralens lokaler. Kvinnohälsovården når du på telefon 0382-466 65 eller 466 66 och barnhälsovården på telefon 466 60.

Du kan också vända dig till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Nässjö. Där arbetar läkare, psykolog och kurator. För att komma i kontakt med dem ringer du 0380-55 36 30 eller 55 36 31.

På Familjecentralen i Sävsjö finns en ungdomsmottagning för ungdomar 13-20 år. Dit kan tonåringar höra av sig när det gäller frågor om sex och samlevnad, familjerelationer, kropp och själ, preventivmedel, könssjukdomar, graviditet och droger. Där arbetar två barnmorskor som har tystnadsplikt. Besök är kostnadsfritt och sker efter tidsbeställning. Telefon 0382-466 66. 

Senast uppdaterad: 2017-10-13