Sävsjö kommunvapen

VMA-viktigt meddelande till allmänheten

VMA-viktigt meddelande till allmänheten

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten varnas inom Sävsjö tätort genom varningssignalen Viktigt meddelande. Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. Därefter följer ett talmeddelande i Sveriges Radio P4.
När du hör signalen ska du:

  • Söka skydd inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på radion för information

När faran är över startas signalen Faran över, en 30 - 40 sekunder lång signal.

Signalen Viktigt meddelande och Faran är över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i radion vid prov.

Senast uppdaterad: 2016-08-08