Sävsjö kommunvapen

Säkerhet för hem och fritid

Säkerhet för hem och fritid

Många oroar sig för stora olyckor men faktum är att de flesta olyckor sker i hemmet och får stora konsekvenser för den drabbade. Här kan du hitta information om hur du själv kan minska riskerna att råka ut för olyckor. Du hittar även bra länkar till olika webbsidor om du är intresserad av att läsa mer om hur du kan förbättra din egen säkerhet.
 
Genom kunskap, försiktighet och fantasi kan vi förebygga många olyckor. Till exempel genom att upptäcka den trasiga elutrustningen som kan starta en brand, de giftiga kemikalierna som småbarn kan komma åt eller att vara noga med att regelbundet kontrollera så att brandvarnaren fungerar. Kunskap kan rädda liv.

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) har lanserat webbplatsen dinsäkerhet.se. Det är en webbplats om risker och säkerhet i vår vardagsmiljö och riktar sig till privatpersoner. Där kan du få tips och vägledning om hur man som enskild person kan förebygga skador och olyckor. Du får också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är ett faktum.

Senast uppdaterad: 2016-08-08