Sävsjö kommunvapen

Vägar & Kommunikationer

Sävsjö kommuns läge invid södra stambanan gör järnvägen till en viktig kommunikationsväg för kommunen. Tätorten Sävsjö samt Stockaryds samhälle trafikeras av regelbundna pendlingståg mot Nässjö (Jönköping) eller Alvesta (Växjö). Inom sju mils avstånd finns två flygplatser - Axamo Flygplats i Jönköping och Smaland Airport i Växjö. Busskollektivtrafiken sköts av Jönköpings Länstrafik. Busstrafik går mellan Sävsjö och städer i vår omgivning och mellan mindre orter inom kommunen. Flera av dessa turer passerar viktiga destinationer inom tätorten, som södra industriområdet och vårdcentralen.

På landsbygden erbjuds anropsstyrd närtrafik. Det vill säga att du helt enkelt ringer och bokar tid med minibussen/bilen om du åker inom kommunens gränser.