Sävsjö kommunvapen

Gator, vägar och torg

Gator, vägar och torg

Ljungagatan med körsbärsblom

Vinter -och sommarunderhåll

Kommunen snöröjer samtliga gator i Sävsjö samt lokalgatorna i övriga tätorter. Genomfarterna i Stockaryd, Vrigstad, Rörvik och Hultagård snöröjes av vägverket. För att kommunens gatunät ska röjas har vi en lägsta gräns fär snödjupet på cirka 7-8 centimeter. Vi röjer i första hand gång- och cykelvägar samt huvudvägnätet. Målsättningen är att samtliga gator ska vara snöröjda cirka 10 timmar efter avslutat snöfall. Dag 2 snöröjes parkeringar och rensas i gatukorsningar. Vid behov transporteras snön bort framför skolor med mera. Fastighetsägarna ska hålla rent och halkbekämpa utmed fastigheter tills dess att gatusnön lagts upp på hela gångbanan eller motsvarande utrymme framför fastigheten.

När snön har smält undan någon gång i april är det dags att plocka fram våra sopmaskiner och städa upp efter all sandning som gjorts under vintern. Vi är tacksamma om fastighetsägarna sopar ut sanden från gångbanorna så att vi kan ta upp även denna sand. Håll utkik efter annonsen i lokalpressen som förvarnar om vårstädningen!

Efter städningen kommer asfalteringen i gång, både med lagning efter genomgrävningar, potthål samt toppbeläggning på de lite äldre och slitna gatorna. Vi tar tacksamt emot anmälningar om potthål som behöver lagas från allmänheten.

Hastighetssänkande åtgärder

Du kan själv ansöka om tillstånd för utplacering av blomlådor i syfte att sänka hastigheten på din gata.

Senast uppdaterad: 2018-06-29