Sävsjö kommunvapen

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar

Kvinna med barnvagn på gång-/cykelväg

I Sävsjö finns cirka 2,8 mil gång- och cykelvägar. Vår målsättning är att knyta ihop gång- och cykelvägnätet så att man i princip inte ska behöva gå eller cykla på gator med mycket trafik. Där det finns utrymme försöker vi också att separera gång- och cykelvägarna från gatan, antingen med en skiljeremsa eller med nivåskillnad. När man byggde gator förr var det i första hand framkomligheten för biltrafiken som var viktig. Idag är det viktigast att skydda gående och cyklister och då givetvis främst barnen.

I kartan visas de flesta av våra gång- och cykelvägar. Panorera och zooma med musen.

Felanmälan gång-och cykelvägar
Dina kontaktuppgifter?
User information
Senast uppdaterad: 2018-10-02