Sävsjö kommunvapen

Torg och torgtaxa

Torg och torgtaxa

Översiktsbild över torget i Sävsjö

Torget i Sävsjö är öppet för torghandel på onsdagar och fredagar. För information om aktuell torgtaxa se författningssamlingens avsnitt om avgiftsnormer och taxor.

Senast uppdaterad: 2017-12-18