Sävsjö kommunvapen

Bidrag för resekostnader vid högskolestudier

Bidrag för resekostnader vid högskolestudier

Resebidrag till universitet-, högskolestuderande och yrkeshögskolestuderande enligt gällande regler med 50% av resekostnaden på kollektivtrafikresor fortsätter i år 2018.

För att vara berättigad till resebidrag gäller att studerande:

  • är boende och folkbokförd i Sävsjö kommun.
  • bedriver högskolestudier på heltid, läser 30 hp/termin.
  • dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten.

En bedömning görs också av vad som anses vara rimligt avstånd för pendling med kollektivtrafik.

För att bli beviljad rabatterade kollektivtrafikresor ska man efter varje termin göra ansökan här i E-tjänsten.

  • fyll i ansökan
  • bifoga registreringsintyg/studieintyg, där framgår att studierna bedrivs på heltid (30hp/termin) samt terminens längd/terminens början-och slutdatum. Antagningsbesked godtas ej!
  • bifoga kvitto på betalda biljetter/kort

E-tjänst länk finns också under relaterad information.

Sista ansökningsdatum för:

  • vårtermin är 20 juni
  • hösttermin 15 januari

Skicka kvitto som tillhör terminen men om det blir några kostnader efter inskickad ansökan kan ni skicka det med nästa ansökan för nästa studietermin.

Utbetalningen sker på ditt bankkontonummer, terminvis i efterskott.

Efter ett år sker först en utvärdering och sedan tas ställning till fortsättning.

Resekostnad beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, komvux eller folkhögskolor.

Senast uppdaterad: 2018-10-18