Lyssna på sidan Lyssna

Bra att känna till

På den här sidan har vi samlat information till dig som kan vara bra att veta när du tar emot en feriepraktikant.

Sävsjö kommun förmedlar sommarjobb till ungdomar mellan 16-17 år. Därför söker vi platser i första hand inom kommunen, men även hos företag, organisationer och föreningsliv.

Sommarjobbet räknas som en feriepraktik och är inte ett ordinarie arbete. Ungdomen ersätter därför inte ordinarie anställningar, såsom semestervikariat m.m. Feriepraktik handlar i första hand om att lära sig och tillföra en extra resurs till arbetsstället

Detta krävs av arbetsplatsen:

  • ni ska ha en handledare på plats under hela feriepraktiken.
  • ni ska ha tillräckligt med uppgifter för att sysselsätta feriepraktikatnerna under hela praktikperioden.

Det är du som handledare som ska ge utbildning och instruktion om arbetsuppgifterna, så de kan utföras på ett säkert sätt och finnas tillgänglig för frågor och stöd. För många ungdomar är detta deras första jobb och därför är det viktigt att du som handledare är tydlig och för en dialog med sommarjobbaren vad ni förväntar er, vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka regler som gäller på er arbetsplats kring säkerhet, allmänt uppträdande, mobiltelefon, m.m.​ Vi har tagit fram en checklistaPDF till er hjälp för en lyckad introduktion.

Föreningen/organisationen/företaget har tillsammans med Sävsjö kommun arbetsgivaransvar för ungdomarna. Är man osäker på vad arbetsgivaransvaret innebär finns det information att söka på internet eller kontakta personalavdelningen, Sävsjö kommun. I Arbetsmiljöverkets folder "Så får barn och ungdomar arbeta"PDF kan du läsa om de särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider som gäller för barn och ungdomar under 18 år.

Ungdomarna omfattas av kommunens olycksfalls- och ansvarsförsäkring. För att ansvarsförsäkringen ska gälla krävs en skriftlig överenskommelse mellan kommunen och arbetsgivaren. Vill ni anställa ungdomen ytterligare måste er försäkring täcka det.

Särskilda regler gäller för att få arbeta med barn och unga. Arbetsgivaren är skyldig att göra en så kallad registerkontroll av personer som erbjuds arbete inom förskola, skola och barnomsorg eller i verksamheter med barn under 18 år. Det innebär att arbetsgivaren kontrollerar om ungdomen är dömd för något brott som gör att hon/han är olämplig att arbeta med barn och unga.

Ungdomen beställer själv ett registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen och skickar till Sommarjobb för unga i samband med att de tackar ja till sitt jobberbjudande. Om registerutdraget inte är Sommarjobb för unga tillhanda inom angiven tid, går platsen vidare till annan sökande.

Sommarjobbet pågår i tre veckor och är uppdelade i perioder. Passar det bättre för er att ta emot en sommarjobbare under en annan period än vi föreslår kan ni ansöka om det i samband med er intresseanmälan. Midsommarafton är en arbetsfri dag, vilket gör att denna period blir en dag kortare.

Det meddelas så fort tillsättningen av platserna klara.

Ungdomen ska själv kontakta sin handledare för att få information om tid och plats. Därför är det viktigt att handledarens kontaktuppgifter lämnas i samband med intresseanmälan att ta emot en sommarjobbare.

Arbetet ska utföras måndag till fredag. Ungdomarna ska inte arbeta obekväm arbetstid, såsom lördag, söndag, midsommarafton eller kvällar efter klockan 18. Under första perioden infaller midsommarafton, som är en arbetsfri dag, vilket gör att denna period blir en dag kortare.

Ungdomar födda 2004 arbetar 4 timmar per dag,

  • maximalt 60 timmar under hela perioden (Obs! maximalt 56 timmar om midsommarafton infaller under perioden).

Ungdomar födda 2003 arbetar 6 timmar per dag + obetald lunch,

  • maximalt 90 timmar under hela perioden (Obs! maximalt 84 timmar om midsommarafton infaller under perioden).

Tid över detta betalas inte av Sävsjö kommun.

 Sommarjobbet är inte ett ordinarie arbete och ungdomen ersätter inte heller ordinarie personal men ska givetvis vara en extra resurs för er. Reglerna för hur minderåriga får arbeta finns att läsa på arbetsmiljöverkets hemsida.

Nej. Det är viktigt att du som handledare är tydlig och för en dialog med sommarjobbaren vad som förväntas och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

 Kontakta oss på Sommarjobbsförmedlingen omgående.

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text


Får sommarjobbaren ta ledigt ?

Sommarjobbaren förväntas arbeta hela perioden och förlägga sin ledighet till övriga veckor under sommaren.

Får sommarjobbaren jobba in dagar?

Nej.

Vad händer om sommarjobbaren blir sjuk?

Sommarjobbaren ska kontakta dig som handledare vid sjukdom och har då inte rätt till ersättning.

Vem betalar lunchen?

Ungdomen betalar själv sin lunch om det finns möjlighet äta på arbetsplatsen.​

Vad är timlönen?

För 2020 gällde följande timlöner:

  • 16-åringar, 55 kr per timme.
  • 17-åringar, 65 kr per timme
  • studerande på vård- och omsorgsprogrammet och fyller 18 år 2020, 85 kr per timme, under förutsätttning att personen  söker och får en feriepraktik inom vård- och omsorg.

Vem betalar lönen?

Lönen betalas ut genom kommunens försorg, efter att underskriven tidrapport har skickats in.

Privata arbetsgivare faktureras halva kostnaden av timlön, arbetsgivaravgift och pensionsavgift. Föreningar och organisationer betalar ingenting.

Hur ska tidrapporten fyllas i?

Det är viktigt att tidrapporten stämmer och inte överstiger maxtimmarna. Som handledare är det du som ansvarar för att antal arbetade timmar stämmer. Vid sjukdom eller annan frånvaro ska ingen närvaro noteras. Tidrapporten skall vara underskriven av både dig som handledare och sommarjobbaren.

Tidrapport med instruktioner finns att hämta härPDF.

Vart skickas tidrapporten?

Efter avslutad period ansvarar sommarjobbaren för att tidrapporten lämnas till Sävsjö kommuns reception i kommunhuset, Djurgårdsgatan 1 eller skickas till:
Sävsjö kommun
Personalavdelningen
576 80 Sävsjö.

Tidrapporten ska ha kommit in senast 9/7 för att ersättning ska betalas i juli eller senast 7/8 för att ersättning ska betalas ut i augusti. Lönen betalas ut den 27:e varje månad.

Om jag har frågor?

Kontakat oss på Sommarjobbsförmedlingen om du har frågor eller undrar över något.

Text

Text

Text

Kontakt

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.