Lyssna på sidan Lyssna

Handläggningstider

Rättsregel

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera dig som sökande om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Sävsjö kommun har som ambition att så långt som möjligt förkorta handläggningstiden för att upprätthålla en god servicenivå gentemot krögare och andra sökande. Samtliga ansökningar och anmälningar kan göras med hjälp av självservicetjänster på kommunens webbplats eller tar du kontakt . Detta underlättar registrering av ärendet och påskyndar handläggningen.

Ansökan kan också ske på särskild blankett som du får av socialförvaltningen.

Hur lång tid som går från att ansökan skickas in till att beslut fattas beror till stor del på det underlag som sökande presenterar. Handläggningen startar först när prövningsavgiften är betald. Kompletta och korrekta uppgifter underlättar remisshantering och handläggning i övrigt.

Det vanligaste skälet till att en ansökan tar lång tid att behandla är att den inte är komplett och att uppgifter måste efterfrågas av sökande.

Ambitionen är att handläggningstiden för stadigvarande tillstånd till allmänheten ska var klar inom 6-8 veckor efter att komplett ansökan lämnats in, för övriga typer av tillstånd något kortare handläggningstid. Anledningen till att handläggningstiden kan variera är bland annat att en del beslut tas av nämnd, medan andra fattas med stöd av delegation. Socialnämnden sammanträder en gång i månaden (utom i juli månad). Under sommartid kan därför handläggningstiden vara längre.

En ansökan om tillfälligt tillstånd ska skickas in i god tid före evenemanget för att hinna behandlas. För att undvika svåra situationer då en sökande som är en del i ett större arrangemang får avslag på sin ansökan och måste ersättas av annan restauratör rekommenderas att ansökningar vid större festivaler och likande skickas in senast tre månader före evenemanget.

Kontakt

Socialförvaltningen

576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Öppettider reception

Måndag - fredag 08.30-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Besöksadress: Villagatan 12

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.