Lyssna på sidan Lyssna

Olika typer av serveringstillstånd

TIllfälligt eller stadigvarande tillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla tillfälligt eller vara stadigvarande.

TIllfälligt tillstånd kan gälla ett enstaka tillfälle eller enstaka period och avse servering till allmänheten eller till slutet sällskap. Med enstaka tidsperiod menas från några dagar upp till två månader.

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbunden, återkommande verksamhet.

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare och kan avse året runt eller årligen under viss tid, till exempel sommarsäsongen.

Servering till slutet sällskap eller till allmänheten

Alkoholservering kan ske till slutet sällskap eller till allmänheten.

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som utöver den aktuella tillställningen har någon form av bestående gemensamt intresse, till exempel i en förening, företag eller annan sammanslutning.

För att det ska vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Gäster på ett hotell eller liknande är inte ett slutet sällskap.

Det är inte fråga om ett slutet sällskap om annonsering sker i

  • massmedia
  • sociala medier
  • internet
  • affischering
  • eller om medlemskap kan lösas i entrén.

Är det inte ett slutet sällskap, räknas det som att serveringen sker till allmänheten. En tillställning som är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning enligt ordningslagen är i alkohollagens mening alltid en servering till allmänheten.

Kontakt

Socialförvaltningen

576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Öppettider reception

Måndag - fredag 08.30-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Besöksadress: Villagatan 12

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.