Tillsyn

Läs mer om:

Tillsyn

Alla serveringstillstånd följs upp genom en förebyggande tillsyn med informations- och utbildningsinsatser samt med så kallad inre och yttre tillsyn. Kommunen är skyldig att utöva tillsyn och ska upprätta en tillsynsplanPDF som ska ges in till Länsstyrelsen som i sin tur följer upp och utövar tillsyn över kommunernas arbete.

Förebyggande arbete

Syftet med det förebyggande arbetet är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som ställs i alkohollagen. Det förebyggande arbetet sker genom utbildningar, informationsmaterial och rådgivning till dem som har eller avser att söka serveringstillstånd samt till dem som bedriver servering av och detaljhandel med folköl.

Inre tillsyn

Inre tillsyn görs genom kontroller av uppgifter från myndigheter, av bland annat ekonomi och vandel, andra myndigheters restauranginspektioner samt genom en övervakning av restaurangernas marknadsföring och restaurangrapportering. Även samordnad tillsyn kan ske med andra myndigheter eller kommuner.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen kontrollerar bland annat att restaurangens alkoholservering sker enligt givna tillstånd. Ordningen i och utanför restaurangen bedöms, liksom graden av gästernas berusning. Kontroll sker av att underåriga inte serveras alkohol. Den ekonomiska skötsamheten granskas genom kassa- och personalkontroller. Självklart uppmärksammas även förekomst av narkotika, om diskriminering förekommer, samt att brandsäkerheten upprätthålls.

Syftet med effektiv och grundlig tillsyn är att se till att restaurangverksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser, och att branschens aktörer kan konkurrera på lika villkor. Med andra ord ska den som uppfyller kraven få ett serveringstillstånd, samtidigt som snabba, verkningsfulla sanktioner ska vidtas vid misskötsamhet.

Erinran, varning och återkallelse

Vår uppgift är att svara för en ändamålsenlig och effektiv tillsyn. Tillsynen utförs av alkoholhandläggaren och särskilda inspektörer i samarbete med andra myndigheter, bland andra polisen och skattemyndigheten. Vid överträdelser öppnas ett tillsynsärende som kan leda till åtgärder. En aktiv tillsyn leder till erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd för den som missköter sin servering.

Dialog och samverkan

Genom dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna. I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vikten av samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga.

Kontakt

Socialförvaltningen
Receptionen är öppen vardagar 9.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Telefontider  (innan 9.00 hänvisas till handläggarnas direktnummer)
Ekonomiskt bistånd: 8.30 - 9.30.
Biståndshandläggare 8.00 - 9.30.
Barn och unga 8.30 - 9.30Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.