Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn

Alla serveringstillstånd följs upp genom tillsyn. Kommunen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att restaurangen kontrolleras genom bland annat tillsynsbesök. Kommunens tillsyn kan delas in i förebyggande tillsyn, inre och yttre tillsyn.

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som du kan hitta här tillsynsplan. Pdf, 699.8 kB.Tillsynsplanen ska ges in till länsstyrelsen som i sin tur följer upp och utövar tillsyn över kommunernas arbete.

Dialog och samverkan

Genom dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna.

I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vikten av samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga.

Syftet med det förebyggande arbetet är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som ställs i alkohollagen. Det förebyggande arbetet sker genom:

  • utbildningar
  • informationsmaterial
  • rådgivning.

Detta är till dig som har eller avser att söka serveringstillstånd samt till dig som bedriver servering av och detaljhandel med folköl.

Inre tillsyn görs genom kontroller av uppgifter från myndigheter, av bland annat ekonomi och vandel, andra myndigheters restauranginspektioner samt genom en övervakning av restaurangernas marknadsföring och restaurangrapportering. Även samordnad tillsyn kan ske med andra myndigheter eller kommuner.

Den yttre tillsynen kontrollerar bland annat att restaurangens alkoholservering sker enligt givna tillstånd. Ordningen i och utanför restaurangen bedöms, liksom graden av gästernas berusning.

Kontroll sker av att underåriga inte serveras alkohol. Den ekonomiska skötsamheten granskas genom kassa- och personalkontroller. Självklart uppmärksammas även förekomst av narkotika, om diskriminering förekommer, samt att brandsäkerheten upprätthålls.

Syftet med effektiv och grundlig tillsyn är att se till att restaurangverksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser, och att branschens aktörer kan konkurrera på lika villkor.

Med andra ord ska den som uppfyller kraven få ett serveringstillstånd, samtidigt som snabba, verkningsfulla sanktioner ska vidtas vid misskötsamhet.

Vår uppgift är att svara för en ändamålsenlig och effektiv tillsyn. Tillsynen utförs av tillståndshandläggare och särskilda inspektörer i samarbete med andra myndigheter, bland andra polisen och skattemyndigheten.

Vid överträdelser öppnas ett tillsynsärende som kan leda till åtgärder. En aktiv tillsyn leder till erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd för den som missköter sin servering.

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Mejladress

socialen.soc@savsjo.se

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.