Lyssna på sidan Lyssna

Valfrihetssystem i hemtjänsten - LOV

Sävsjö kommun har infört LOV

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har infört ett system för ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30. Kommunens hemtjänst utför även i fortsättningen alla nattpatrullsinsatser, samt har ansvar för trygghetslarm och måltidsdistribution.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att det från den 1 november 2010 är möjligt för företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen att hos socialnämnden begära att bli godkända som utförare av hemtjänst.

Samma villkor för alla

Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Brukaren betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om man inte är nöjd med hur insatserna utförts har man rätt att byta utförare.

Vill du bli privat utförare

För att det ska uppstå valfrihet måste det finnas flera leverantörer inom området. Det betyder att privata företag ges möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst.

För att bli privat utförare måste du lämna in en ansökan till Sävsjö kommun. Ansökningsblankett samt förfrågningsunderlag med bilagor finns i länkarna.

Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot löpande. Sävsjö kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen ska vara lika för kommunen och för privata leverantörer, så att alla konkurrerar på samma villkor. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som leverantörer av hemtjänst i Sävsjö kommun.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Socialchef

Linda Björk
linda.bjork@savsjo.se
0382-154 50

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.