Anmälningsplikt

Läs mer om:

Anmälningsplikt

Tillståndshavaren har anmälningsplikt i förhållande till kommunen i vissa situationer. I Självservice kan du på ett smidigt sätt anmäla förändringar.

Anmäl förändringar, nedläggningar och  avbrott

Anmälan ska ske om verksamheten förändras i sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för kommunens tillsyn. Exempel på händelser som kan vara av betydelse för tillsynen och därmed anmälningspliktiga:

  • att kretsen av personer med betydande inflytande hos tillståndshavaren förändras, till exempel ägarförhållande, plats-/drift-/restaurangchef, styrelsemedlemmar, kontaktperson,
  • att verksamhetens inriktning ändras, till exempel när en renodlad matrestaurang börjar med nöjesverksamhet som dans eller underhållning,
  • att serveringslokalerna byggs om,
  • att kontaktuppgifter ändras, till exempel firmanamn, postadress och telefonnummer,
  • att drinkbar, dryckesautomat eller minibar inrättas på hotellrum,
  • att verksamheten läggs ned eller har avbrott.

Anmäl/Avanmäl serveringsansvarig personal

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla den eller de som utsetts till serveringsansvariga till kommunen. Du är också skyldig att anmäla förändringar.

Anmäl lokal vid cateringservering

Du som har stadigvarande cateringverksmahet ska för varje tillfälle anmäla den lokal där serveringen ska äga rum till kommunen inför varje serveringstillsfälle. Därutöver krävs också att lokalen godkänns av kommunen.

Anmäl kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, har efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Anmäl provsmakning

Tillståndshavare med tillstånd till provsmakning ska ge in en anmälan till kommunen innan arrangemanget äger rum.

Kontakt

Socialförvaltningen
Receptionen är öppen måndag till torsdag 9.00–16.00, fredagar 9.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret 112 eller hoglandet.socialjour@eksjo.se.

 

Telefontider  (innan 9.00 hänvisas till handläggarnas direktnummer)

Biståndshandläggare 8.00 - 9.30

LSS-handläggare 8.00 - 9.30

Barn och unga 8:30 - 9.30

Ekonomiskt bistånd 8.30 - 9.30Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.