Miljötillsyn på företag

Miljötillsyn på företag

Myndighetsförvaltningen besöker industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer, verkstäder och jordbruk. Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och ge råd till förbättringar. Utsläpp till luft, mark och vatten samt buller är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Nya eller ändrade verksamheter skall prövas enligt miljöbalken. Miljöinspektörerna går igenom handlingar som beskriver lokalisering, produktion, utsläpp och avfall. Miljöinspektörerna bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall. Företaget kan få ta prover och följa skötselrutiner enligt ett kontrollprogram.

Det finns olika slags avfall, till exempel hushållssopor och trädgårdsavfall. Miljö- och byggenheten har tillsynen över att avfall hanteras så att olägenheter inte uppkommer. Vår uppgift är även att informera om till exempel kompostering. Ansvaret för hämtning och transporter av hushållssopor ligger dock hos Sävsjö kommuns tekniska förvaltning.

Farligt avfall, som till exempel spillolja, kvicksilver och lösningsmedel, får omhändertas och transporteras enbart av företag med särskilt tillstånd. Vid våra företagsbesök kontrollerar inspektörerna hur det farliga avfallet tagits om hand.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen
Odengatan 55
576 80 SävsjöFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.