Grundsärskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål.

Grundsärskolan är anpassad efter varje elevs förutsättningar och omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Grundsärskolan 1-9 är förlagd på Hägneskolan

En rättighet

För att ha rätt att läsa efter grundsärskolans kursplan görs en utredning av eleven. I utredningen ingår fyra bedömningar, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.

Utbildning

Utbildning i grundsärskolan ska ge eleven kunskap, värden och social gemenskap. Den ska bidra till elevens personliga utveckling och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Betyg, omdöme

Elev som läser efter grundsärskolans kursplan har rätt till betyg från och med år 6 om eleven själv eller dennes vårdnadshavare begär det. Elev som läser inriktning mot ämnesområden får studieomdöme efter år 9.

Kontakt

Hägneskolan

Rönnbärsvägen 2
576 33 Sävsjö
0382-153 45


Skolsköterska

0382-153 49
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar

Skolkurator

0382-153 39
Måndagar, tisdagar och onsdagar

Skoladministratör

0382-155 67
Måndagar och onsdagarFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.