Lyssna på sidan Lyssna
Lyssna på sidan Lyssna

Vrigstad skola

Vår profil

Vårt fokus i det dagliga arbetet är trygghet och kunskap. Skolan och fritidshemmet arbetar aktivt med trygghetsarbetet. Trygga barn och elever är en förutsättning för att lyckas i skolarbetet och för att kunna nå så goda resultat som är möjligt.

Eleverna på lågstadiet har en utökad skoldag med fritidspedagogiskt lärande för alla. Äventyrspedagogik bedrivs på skolan i alla årskurser.

Vi vill ha ett nära samarbete med hemmen och arbetar aktivt för att skolan ska vara en mötesplats i samhället.

Beskrivning av verksamheten

I Vrigstad skola finns cirka 200 elever från förskoleklass till klass 6. Fritidshemmet är integrerat i skolan och har gemensamma, ändamålsenliga lokaler. Skolan har tillgång till sporthall och har en stor skolgård med bra möjligheter till många olika slags aktiviteter.

Vrigstad skolas trygghetsplan 2019-2020PDF

Kvalitetsrapport Vrigstad skola och fritidshem juni 2018PDF

Kontakt

Vrigstad skola

Slättsjövägen 2
570 03 Vrigstad
0382-156 10


Rektor Vrigstad skola

Rune Blomqvist
0382-156 11


Skolsköterska

0382-156 15
Onsdagar och fredagar

Skolkurator

0721-47 00 10
Måndagar och tisdagar

Skoladministratör

0382-156 10
Tisdagar, torsdagar och fredagar

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.