Elevhälsa och stöd

Läs mer om:

Elevhälsa och stöd

Elevhälsa handlar om att främja och skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla elever.

Elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Hit kan både elever och föräldrar/vårdnadshavare vända sig om något känns jobbigt eller om man oroar sig för något. Personalen inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats tar över efter barnhälsovården när du börjar skolan. Skolsköterska och skolläkare arbetar förebyggande, följer din hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Det är bara genom tidsbeställning via skolsköterskan man kan få komma till skolläkaren.

Psykolog

I Sävsjö kommun använder vi psykolog från Bräcke diakoni och då främst till skolutredningar av elev.

Skolkurator

Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i ditt åtgärdsprogram.

Kontakt

Verksamhetschef för elevhälsan
Jane Wågman
0382-15280

Elevhälsoteamen på alla Sävsjö kommuns skolor

Rörviks skola
Rektor Karin Karlsson
0382-21651

Skolsköterska Annelie Collen, arbetar måndag, tisdag och fredag.
0382-15615

Kurator Hanna Axelsson, arbetar onsdag och torsdag.
0733-429220

Stockaryds skola
Rektor Cecilia Alexiusson
0382-20440

Skolsköterska Annica Ekström Ståhl, arbetar måndag.
0382-15343

Kurator Katarina Gustafsson, arbetar torsdag.

Vrigstad skola

Rektor Rune Blomqvist
0382-15611

Skolsköterska Annelie Collén, arbetar onsdag och fredag.
0382-15615

Kurator Ramadan Idriz, arbetar måndag och tisdag.
072-147 00 10

Hägneskolan

Rektor Anna-Carin Petersson
0382-15340

Skolsköterska Lotta Hanzén arbetar måndag, tisdag, torsdag och fredag.
0382-15349
Kurator Emma Johansson arbetar måndag, tisdag och onsdag.
0382-15339

Vallsjöskolan

Rektor Gunilla Rosenqvist
0382-15291
Biträdande rektor Kristin Bengtsson
0382-15288

Skolsköterska Anna Fasth, arbetar måndag - torsdag.
0382-15292

Kurator Anna Färg, arbetar måndag, tisdag, torsdag och fredag.
0382-15423

Hofgårdsskolan

Rektor Per Johnsson
0382-15315
Biträdande rektor Henrik Starkman
0382-15320

Skolsköterska Annica Ekström Ståhl, arbetar tisdag - fredag.
0382-15343

Kurator Ramadan Idriz, arbetar onsdag, torsdag och fredag.
072 -147 00 10

Aleholm
Gymnasiechef Johnas Stranne
0382-15390

Rektor Peter Thoreström
0382-15380

Rektor Lina Hultman
0382-15289

Skolsköterska Ammi Hylander, arbetar måndag-fredag.

Kurator Johanna Eriksson, arbetar måndag, tisdag, torsdag och fredag.
0382-15581Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.