Barn och utbildning

Matsedlar, ansök om och säg upp plats, förskolor och pedagogisk omsorg, allmän förskola, avgifter och regler, öppna förskolan.

Matsedlar, förskoleklass, våra grundskolor, grundsärskola, fritids.

Gymnasieskolan Aleholm, kommunalt aktivitetsansvar.

Ansök om plats i musikskolan, skapande skola, kontakta musikskolans lärare.

Kurser på grundskolenivå, SFI, gymnasiekurser, särvux, yrkesutbildning, studie- och yrkesvägledning med mera.

Vklass, skolplan, elevhälsa och stöd, skolskjuts, läsårstider, maten i skola och förskola, flerspråkighet, olycksfallsförsäkring.

Karta över förskolor och skolor

Förskola

Kommunens förskolor i tätorten Sävsjö leds av två förskolechefer. Förskolan i Vrigstad leds av en förskolechef. Förskolorna i Rörvik och Stockaryd leds av förskolechefer som tillika är rektorer för skolenheterna Rörvik och Stockaryd. All skolverksamhet lyder under barn- och utbildningsnämnden och all skolverksamhet leds av en förvaltningschef.

Grundskolan

Grundskoleverksamheten är organiserad i fyra skolor, Hägnesskolan och Vallsjöskolan i Sävsjö samt, Vrigstad skola och Stockaryd skola, omfattande F-6. Rörviks skola omfattar F-9. Samtliga skolor har skolbarnomsorg. Vidare finns Hofgårdsskolan i Sävsjö som omfattar årskurs 7-9.

Gymnasium

Gymnasieskolan i Sävsjö, Aleholm, har ett för elevantalet brett utbud av nationella program samt introduktionsprogrammen. Den kommunala vuxenutbildningen, utbildningen i svenska för invandrare och särskild undervisning för vuxna drivs i nära samarbete med Aleholm.
Särskola för årskurs 1 - 9 finns på Hägneskolan och gymnasiesärskola erbjuds inom samverkansområdet på Höglandet.
I centralorten Sävsjö finns också en fristående grundskola, Sävsjö kristna skola.

 


Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.